خود فجر شهید سپاسی تیم فولاد یزد لیگ دسته اول

خود: فجر شهید سپاسی تیم فولاد یزد لیگ دسته اول هفته سی و سوم ورزشگاه شهید دستغیب شیراز

گت بلاگز اقتصادی تشکیل شبکه یکسان در جهت باز آفرینی شهری

ایزدی گفت: ستاد ملی بازآفرینی شهری با نشانه ایجاد وحدت رویه در سیاستگزاری، برنامه ریزی و اجرا تشکیل شد.

تشکیل شبکه یکسان در جهت باز آفرینی شهری

سعید ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی در گفتگو با خبرنگار حوزه راه و شهرسازیگروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان با اشاره به تشکیل شبکه همکاری یکسان در سطح ملی، استانی و شهری گفت: ستاد ملی بازآفرینی شهری و ستادهای متناظر با حضور ۲۲ دستگاه و نهاد عضو و با نشانه ایجاد وحدت رویه در سیاستگزاری، برنامه ریزی و اجرا تشکیل شد.
وی افزود: در ستاد ملی باز آفرینی شهری ۲۸ جلسه و اتخاذ ۳۱۱ مصوبه، راه اندازی ۴ کارگروه تخصصی و تصویب ۵ دستوالعمل و آیین نامه اجرایی و ابلاغ به دستگاههای مربوطه، تشکیل ۱۳۰ جلسه ستاد استانی و ۲۶۹ جلسه ستاد شهرستان از سال ۹۴ تاکنون با ۹۸۰ مصوبه انجام شده است هست.
مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری کشور عزیزمان ایران توضیح داد: با توجه به وجود دستگاه های دخیل و عدم همگرائی و هماهنگی سیاست ها، برنامه ها و کارها این نهادهای ذیربط، تشکیل شبکه ای از این کنشگران جهت هم راستاسازی سیاست ها، هماهنگی اقدامات، هم افزائی منابع و تبیین برنامه اقدام جامع یکسان در سطح ملی (ستاد ملی) و ستادهای متناظر استانی و شهری مهم بود.
ایزدی با اشاره به اینکه ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور وزیر راه و شهرسازی هر ۱۵ روز یکبار تشکیل می شود افزود: این جلسات باعث ایجاد عزم ملی بین کلیه دستگاه های دخیل و نمایندگان آن ها در سطح استانی و شهری شده است است.
وی اظهارداشت: تاکنون ۲۸ جلسه ستاد ملی تشکیل شده است و بالغ بر ۲۹۵ مصوبه داشته هست. تشکیل کارگروه های تخصصی پنج گانه زیر مجموعه ستاد ملی (کارگروه پیش گیری، کارگروه اجتماعی، کارگروه اقتصادی، کارگروه مدیریت روستاهای واقع در حریم) از جمله این کلرگروه ها به شمار می رود.
معاون وزیر راه وشهرسازی یاد آور شد انعقاد تفاهم نامه های همکاری یکسان از جمله مهمترین کارها همسو کننده دستگاه ها و نهادهای عضو ستاد ملی به شمار می رود.
انتهای خبر/

واژه های کلیدی: استانی | برنامه | دستگاه | برنامه ریزی | ستاد ملی | بازآفرینی شهری | بافت فرسوده | ایزدی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog